• สร้างแนวทาง และ Direction ของบทความสิ่งที่คุณทำได้
  • รับผิดชอบ สร้างสรรค์ ทำงาน Comercial Editorial ได้
  • ทำงานเป็น มีความรับผิดชอบ ไม่งอแง ไม่ Slow life

13-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?