• ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์ในสายงานโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
  • จัดทำแผนฉุกเฉินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.