• มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในโรงงาน
  • มีความเป็นผู้นำ และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

 

Applied
  • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
  • Graduated in Engineering with any related filed
  • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

12-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.