• มีประสบการณ์ในการในบริหารจัดการด้านงานวิศวกรรม
  • เข้าใจหลักการ Lean, Sig sixma, SPC และการนำไปใช้
  • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออิเลคทรอนิคส์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • experience minimum 5 years in QA & QC Job function
  • Graduated in Engineering with any related filed
  • Welfare: Bonus, Transport, Health care, PVD etc

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?