• ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า
 • อายุตั้งแต่ 30-40 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย
 • อายุตั้งแต่ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 22 - 25 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 6 เดือน

22-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารเอกสาร QC
 • การศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
 • จบวุฒิระดับ ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1 ปีขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.