• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ดูแล รับผิดชอบยอดขาย
  • Bachelor’s Degree
  • เปิด ปิด การขาย, ดูแลฐานลูกค้าเก่า

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • วิศวกรรมซ่อมบำรุง, Calibrate เครื่อง
  • Bachelor’s Degree
  • ให้คำปรึกษาและอธิบายวิธีการดูและรักษาเครื่อง

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ดูแล รับผิดชอบยอดขาย
  • Bachelor’s Degree
  • เปิด ปิด การขาย, ดูแลฐานลูกค้าเก่า

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?