• เบี้ยขยันประจำเดือนๆ ละ ๗๐๐-๘๐๐-๙๐๐ บาท
 • เบี้ยขยันประจำปีๆละ ๕,๐๐๐ บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหารเดือนละ ๘๐๐ บาท

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree Accounting GPA 2.5 up
 • Experience in Accounting Costing/GL
 • Good command of English and computer

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (ฟัง, พูด, เขียน, อ่าน)

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree (related field)
 • At least 7 years up. of experiences in Production
 • Experiences in Automotive Manufacturing

7 hours ago

 

Applied
 • Experience of work 1-2 Year
 • Bachelor's Degree Automation or Related field
 • Specific skills to manage the design and control

7 hours ago

 

Applied
 • Female / Male , Age 27 year up.
 • Experience of work 3 year in Export Shipping
 • Knowledge of international delivery.

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.