• เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (อายุ25-30ปี)
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา
  • มีใบขับขี่ถูกต้องและมีประสบการณ์ขับรถยนต์

17-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 26 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.