• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบอ่านแบบAuto Cad, Caxa Cad, Mill8,UG
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนหรืออังกฤษได้

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์คุมเครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • เคยมีประสบการณ์ในการขับรถโฟร์คลิฟท์มาก่อน
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • ค่าอาหาร
 • ค่าตำแหน่ง
 • โบนัสตามผลประกอบการ

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานเองได้

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?