• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในการขายไม่น้อยกว่า 1 ปี

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจประเภทเดียวกัน

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบกราณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่ตำกว่า 25-35ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 29 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 – 35 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

15-Aug-17

 

Applied
 • ขาย dealer กล้องวงจรปิด หาลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 25 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • Manage all types of multimedia and online
 • Google Adwords Advertising, Facebook Ads
 • Spoken and Written English

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.