• มีประสบณ์การขายงาน Renovateในโรงงานอุตสาหกรรม 2ปี
  • มีสวัสดิการค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าคอมมิชั่น
  • เขียนแบบ A-CAD และโปรแกรม Microsoft Project

12-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?