• จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล
  • ประสบการณ์หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ผู้จัดการ 5-10 ปี
  • เคยบริหารและจัดทำกลยุทธ์ด้าน HRM

20-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • Sourcing qualified candidates
  • Coordinating the hiring process end-to-end
  • Talent & Acquisition

17-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

  • Development, engagement, motivation, preservative
  • Strategies, systems, tactics and procedures
  • Business Partner

17-Sep-19

Salary negotiable

Applied