• มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน System Analyst
 • มีทักษะในการวิเคราะห์งาน และวิเคราะห์ระบบ
 • จบปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

20-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายผลิต ในสายโรงงาน
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • สามารถเดินทางไปประจำที่สาขากัมพูชา ปอยเปตได้

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 2 ปี
 • วิเคราะห์การคิดค่า Standard time
 • วิเคราะห์การคิดค่า SAM

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์หัวหน้างาน/ผู้จัดการ ผู้จัดการ 5-10 ปี
 • เคยบริหารและจัดทำกลยุทธ์ด้าน HRM

18-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?