• ประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG-PET FOOD
 • บริหารจัดการยอดขาย กำไร การกระจายสินค้า
 • ได้ภาษาที่3 เช่น ญี่ปุ่น จีน

4 hours ago

 

Applied
 • Design systems in order to address decisions
 • Design market intelligence metrics and performance
 • Manage end-to-end data projects

4 hours ago

 

Applied
 • Develop effective marketing and communication plan
 • Be responsible for all aspects of Product
 • Work closely with R&D and research team

4 hours ago

 

Applied
 • Set digital marketing strategies using all
 • Research market situation, target
 • Set ecommerce strategic and execute tactical plan

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?