• ประสบการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค อย่างน้อย 5 ปี
  • กำกับดูแลงานทีมงานขายทั้งหน่วยรถเงินสดและทีมเครดิต
  • ในเขตภาคตะวันออก

21-May-18

 

Applied
  • กระทบยอด Bank Statement
  • งบกระแสเงินสด
  • มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.