• ชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาเกษตรพืชสวน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

19-Aug-17

 

Applied
  • ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
  • ปวส-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

19-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ (25-35)
  • จบการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอาชีวอนามัย
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย

19-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.