• ต้อนรับและให้บริการลูกค้า
  • แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ
  • Sales / Customer Service

16-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
  • ต้อนรับและให้บริการลูกค้า
  • แนะนำสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ
  • Sales / Customer Service

16-Jul-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?