• ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่เกี่ยงงานหนัก
  • มีความสนใจอย่างแรงกล้าในด้าน Digital
  • สามารถคุยกับลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

13-Feb-19

 

Applied
  • อายุ 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
  • User Research
  • ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่เกี่ยงงานหนัก

13-Feb-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?