• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
  • ประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1-2 ปีขึ้นไป
  • มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีความคิดเชิงวิเคราะห์

13-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?