• สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้คล่อง
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

21-May-18

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • มีประสบการณ์ทางด้านการขาย
  • รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • ชอบงานขายและพบปะผู้คน มีใจบริการลูกค้า ทัศนคติดี

10-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.