• บุคลิกดี พูดจาคล่องแคล่วฉะฉาน
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีประสบการณ์งานขายส่งออกในแถบอเมริกา ยุโรป

09-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?