• - เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ่นไป
  • -จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรืออื่นๆ
  • -สามารถเข้าใจและเขียนแบบวงจร/ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรืออื่นๆ
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D/3D, Inventor

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.