• เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรืออื่นๆ
  • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D/3D, Inventor

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?