• - เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ่นไป
 • -จบปวช. หรือปวส.สาขาที่เกี่ยวข้องหรืออื่นๆ
 • สามารถเข้าใจแบบเครื่องกลและใช้เครื่องพื้นฐานได้

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรืออื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ 2D/3D, Inventor

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • - เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ่นไป
 • -จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรืออื่นๆ
 • -สามารถเข้าใจและเขียนแบบวงจร/ระบบไฟฟ้าเครื่องจักร

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • - เพศหญิง/ชาย, ประสบการณ์ 1ปีขึ่นไป
 • -จบปวช. หรือปวส.สาขาไฟฟ้าหรืออื่นๆ
 • สามารถเดินสายไฟตามระบบเครื่องจักร หรือตู้ควบคุมได้

22-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.