• ติดตามทวงถามหนี้
 • รับเช็ควางบิล
 • ระบบ SAP

24-Sep-18

 

Applied
 • 3D Printing
 • ประสบการณ์งานขายในธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 3 years experiences in industrial products
 • Have car and driving license

24-Sep-18

Base salary + high commission

Applied
 • ติดตามทวงถามหนี้
 • รับเช็ควางบิล
 • ระบบ SAP

21-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?