• การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลงบัญชี และงานเอกสารทางด้านบัญชี

21-May-18

Base salary + high commission

Applied
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ทางด้านบัญชี
 • หากมีประสบการณ์ บริษัทฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ลงบัญชี และงานเอกสารทางด้านบัญชี

21-May-18

Base salary + high commission

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21-May-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
 • บุคลิกดี พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
 • มีความรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-May-18

 

Applied
 • บุคลิกดี พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
 • ขยัน อดทนมีความสามารถในการชักชวน
 • มีความรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม

21-May-18

 

Applied
 • เงินเดือนพร้อมคอมมิชชั่น
 • ใจเย็น รักการขาย
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป

21-May-18

Base salary + high commission

Applied
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี
 • การศึกษา วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

21-May-18

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจเย็น ซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • สามารถใช้งาน application ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

21-May-18

 

Applied
 • บุคลิกดี พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
 • มีความรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21-May-18

 

Applied
 • บุคลิกดี พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
 • มีความรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21-May-18

 

Applied
 • บุคลิกดี พูดเก่ง มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์
 • มีความรอบคอบในการทำงาน สามารถทำงานเป็นทีม
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.