• เพศชาย/หญิง
  • จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน/
  • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน

11-Aug-17

 

Applied
  • เพศหญิง
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.