• ปวส / ปริญญาตรี (สาขาาคอมพิวเตอร์
  • ทำหน้าที่ประสานงานในการเช็คงาน
  • ทำหน้าที่วางแผนการผลิตในส่วนของการผลิต

22 hours ago

 

Applied
  • Bachelor degree in Human Resource
  • Experience in Employee Relations
  • To coordinate with welfare committee for employee

20-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?