• ทำหน้าที่ประสานงานในการเช็คงาน
  • ปวส / ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
  • ทำหน้าที่วางแผนการผลิตในส่วนของการผลิต

41 mins ago

 

Applied
  • Bachelor's Degree in business management
  • 3 - 5 years of experience in Automotive parts
  • Good communicate in English

17-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?