• ดูแลด้านการทำโฆษณาสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
  • เขียน Content ที่น่าสนใจได้
  • ทำแผนการตลาด และ วิเคราะห์สถิติต่าง ๆ ได้

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • Male/ Female, Age between 25 - 30 years old
  • Bachelor or Master Degree in engineering
  • 1-2 years of experience in selling lightning

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.