• ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ปรับเงินเดือนประจำปี

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขาวิศวกรรม
 • สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (ถ้าเป็นเพศชาย)

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • รับสินคาจากทางแผนกตรวจสอบสินค้า

19 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program สำเร็จรูปได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

19 hours ago

 

Applied
 • Engineering Manager
 • Electronic engineering
 • Industrial Management

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • engineer
 • Mechanical / Mechatronics / Industrial
 • วิศวกรรม / เตรื่องกล/อุตสาหกรรม

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Business Investment Analyst
 • Solid experience in financial modeling
 • Joining with us; the energy business at BTS-Ari

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกาษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถทดต่อสภาวะความกดดันได้ดี
 • รักชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

13-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกาษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ด้าน KPIs ,Competency, ISO9001

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในด้านความปลอดภัย
 • สามารถไปประจำโครงการได้ (ต่างจังหวัด) ตามที่ได้รับ

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมการผลิต ซ่อมบำรุง
 • มีความขยันในการทำงาน

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี ในออกแบบระบบไฟฟ้า
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้(ดีในระดับหนึง)

12-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถไปประจำไซต์งานได้
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ

12-Nov-18

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง Solar Rooftop 1 ปี
 • สามารถไปประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัดได้

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ)สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านงาน วิศวกรไฟฟ้า
 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD เบื้องต้น
 • สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

12-Nov-18

 

Applied
 • ตรวจสอบและรับมอบแผนงานการก่อสร้างเบื้องต้น
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาวิซสกรไฟฟ้า หรือ สาขาอื่น ๆ
 • มีประสบการด้านงานไฟฟ้ากำลัง ควบคุมงานก่อสร้าง

12-Nov-18

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการเกี่ยวกับงานโยธา
 • สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

12-Nov-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Energy Management , or Power
 • Min 1-3 in Power Plant or Energy Management
 • Good command of spoken, written and read English

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
 • ไปประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัดได้

12-Nov-18

 

Applied
 • Development and improvement products
 • Bachelor's or Master's degree in Mechanical
 • 1 - 3 years, work experience product improvement

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ดูแลกำกับ/ควบคุมเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม (ไฟฟ้า)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านงานก่อสร้าง

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรรมศาสตร์ (วศ.บ) สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงาน วิศวกรโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว. ) ระดับภาคี ( ถ้ามี )

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น ERP

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเขียบแบบมา 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad

12-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรไฟฟ้า
 • มีประสบการด้านงานไฟฟ้ากำลัง ถอดแบบประมาณราคา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

09-Nov-18

 

Applied
 • งานสถานีไฟฟ้า 115 KV
 • ควบคุมงานด้านไฟฟ้า 8-10 ปี
 • ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญจะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Nov-18

THB35k - 45k /month

Applied