• จำนวน : 2 อัตรา ประจำสาขา กทม. 1 คน / ภูเก็ต 1 คน
  • (ปวช.) ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ การขาย
  • รักงานขาย , สื่อสารได้ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

17-Aug-17

 

Applied
  • จำนวน : ประจำสาขาภูเก็ต 1 อัตรา
  • (ปวช.) ขึ้นไป สาขาการตลาด การจัดการ การขาย
  • รักงานขาย , สื่อสารได้ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.