• เพศชาย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันสูงได

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
  • ดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงาน
  • ดูแลระบบแก็ส
  • ดูแลระบบน้ำ RO

11-Oct-19

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?