• จบการศึกษาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร
  • เพศชาย/หญิง
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?