• เพศ ชาย / หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

13-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • สามารถใข้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?