• ตรวจสอบคุณภาพของสายการผลิต
 • คักแยกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความตั้งใจอยากทำงานอย่างจริงจัง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความต้องการอยากจะทำงานอย่างจริงจัง
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-May-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความต้องการอยากจะทำงานอย่างจริงจัง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ OT
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.