• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้Ms office
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความอดทนสูง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการทำงานเป็นทีม

25-May-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ HVAC 1 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคาวอบ

25-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.