• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ออกแบบ 1-3 ปี
 • ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

19-Sep-18

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์โดยตรงมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับ Chiller ระบบทำควา
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในระดับที่สื่
 • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมและ มีใบประกอบ

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • มีประสบการณ์ HVAC 3 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคาวอบ

17-Sep-18

Salary negotiable

Applied