• มีประสบการณ์ HVAC 3 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคาวอบ

21-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ HVAC 3 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคาวอบ

20-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ HVAC 1 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ละเอียดรอบคาวอบ

17-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?