• หาลูกค้าใหม่ และตลาดใหม่ในต่างประเทศ
  • การพัฒนาเพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการขอ
  • สร้างยอดขายตามที่แผนกส่งออกได้ตั้งเป้าหมายไว้

12-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านบริหารงานขายไม่น้อยกว่า 6 ปี
  • สามารถคิดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
  • มีความรู้ด้านสินค้าในด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
  • สามารถทำงานในวันหยุดได้บางครั้งคราวได้

10-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?