• หาลูกค้าใหม่ และตลาดใหม่ในต่างประเทศ
  • การพัฒนาเพิ่มสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการ
  • สร้างยอดขายตามที่แผนกส่งออกได้ตั้งเป้าหมายไว้

12-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?