• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ในการออกแบบโครงการขนาดใหญ่​ 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

17-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?