• งานคอมพิวเตอร์ และ สามารถแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้
  • มีประสบการณ์ ด้านระบบ ERP
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

28-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?