• วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • พนักงานเสิร์ฟ (พาสไทม์)
  • เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าและเก็บโต๊ะเมื่อลูกค้าทานเสร็จ

12-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • บุคลิคภาพสะอาดเรียบร้อย
  • เสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าและเก็บโต๊ะเมื่อลูกค้าทานเสร็จ

12-Jul-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • บุคลิคภาพสะอาดเรียบร้อย
  • พูดจาไพเราะ

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?