• วุฒิ ปวส. บัญชี มีประสบการณ์ในสายงาน
  • สามารถติดต่องานนอกสถานที่ได้
  • มีความอดทน ขยันเรียนรู้งาน

11 hours ago

 

Applied
  • จบวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง,พลังงาน
  • มีความอดทน ต้องการเรียนรู้และรับแรงกดดันได้
  • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

15-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?