• มีประสบการณ์เป็นพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้าได้
  • บุคลิกภาพดี สามารถรองรับความกดดันในหน้าที่ได้สูง

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?