• ใช้โปรแกรม 3D Max , Autocad ได้
  • ทำงานด้วยโปรแกรม 3D Max , Autocad
  • มีประสบการณ์การทำงาน 1-2 ปี

18-May-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์เป็นพนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถอธิบายรายละเอียดของสินค้าได้
  • บุคลิกภาพดี สามารถรองรับความกดดันในหน้าที่ได้สูง

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.