• ประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้า อย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

18-Oct-19

 

Applied
 • ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง GM ในธุรกิจค้าปลีก
 • ผ่านการบริหารงาน ห้างค้าปลีกมา 5-10 ปี
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

17-Oct-19

 

Applied
 • รู้เรื่องการจัดการ Hardware และ Software
 • มีความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Network ,E-mail, Internet Software ต่าง ๆ

17-Oct-19

THB16k - 25k /month

Applied
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
 • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

14-Oct-19

 

Applied
 • มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานของฝ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

14-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • เป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ
 • ผ่านการทำงานกับห้างค้าปลีกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Oct-19

 

Applied