• ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • เป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารอยู่เสมอ
  • ผ่านการทำงานกับห้างค้าปลีกมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?