• ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง GM ห้างค้าปลีก
 • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมา 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

05-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อ่านแบบ ถอดแบบได้
 • มีทักษะการประสานงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ผ่านประสบการณ์ควบคุมงานตกแต่ง ต่อเติมมาก่อน

05-Jul-18

 

Applied
 • บุคลิกดี มีทักษะการประสานงาน รักงานบริการ สุภาพ
 • ต้องผ่านประสบการณ์ดูแลทั้งงานบุคคล และ ธุรการ
 • มีความรอบคอบ กระตือรือร้น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

05-Jul-18

 

Applied
 • สามารถวางแผนกลยุทธ์การขาย และ การบริหารงานสาขาได้
 • ผ่านประสบการณ์กับห้างค้าปลีกอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงานดีเยี่ยม

05-Jul-18

 

Applied
 • มีแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการงานของฝ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี การเงินอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

05-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?