• ขี้นโปรแกรมด้วยระบบ Oracle หรือ SAP ได้
  • มีความรู้รอบด้านในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีภาวะผู้นำ และทักษะในการบริหารทีมงาน

8 hours ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ตรงในตำแหน่ง GM ห้างค้าปลีก
  • ผ่านการบริหารงานห้างค้าปลีกมา 10 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการบริหารการขาย, ทีมงาน, สต๊อกสินค้า, คลัง

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.