• ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กรมที่ดิน กรมโยธา
  • ติดต่อผังเมือง สำนักงานเขต สามารถรังวัดที่ดินได้
  • งานขออนุญาตต่างๆด้านอสังหาริมทรัพย์

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.