• ประเมิณผลตอบแทน จากต้นทุนโครงการที่บริหาร
  • งานโครงการระยะสั้น ( < 3 เดือน) มีความหลายหลาย
  • อายุ 30-40 ปี มีประสบการณ์ดูแลหลายโครงการพร้อมกัน

15-Feb-20

THB30k - 35k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?