• สาขาวิศวกรรมเครื่องกล / ไฟฟ้า
  • ทำงานด้านดูแลและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม

10-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?