• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นๆ
  • มีความรู้ด้านลงทุนอสังหาริมทรัพย์
  • พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป ในงานวิชาชีพด้านกฎหมาย
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน

07-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.