• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีทักษะการใช้ SQL
 • มีทักษะการ Coding

17-Jan-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • รักงานบริการมีทักษะในการจับประเด็น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอม
 • มีโบนัสทุกๆ 3 เดือน, ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล
 • ทำงาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) ปฏิบัติงานที่สีลม

14-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
 • รักงานบริการมีทักษะในการจับประเด็น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์

14-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอม
 • มีโบนัสทุกๆ 3 เดือน, ประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล
 • ทำงาน 5 วัน (จันทร์-ศุกร์) ปฏิบัติงานที่สีลม

14-Jan-19

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

14-Jan-19

 

Applied
 • Male / Female, Thai nationality
 • Age not over 30 years old
 • Good spoken and written English is required.

14-Jan-19

 

Applied
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • พัฒนาโปรแกรม และสนับสนุนการทำงานของระบบ Workflow

14-Jan-19

 

Applied
 • Bonus 4 times/year
 • BTS,MRT
 • Developer

14-Jan-19

 

Applied
 • Convenient transportation
 • Bonus 4 times / year
 • Flexible time

14-Jan-19

 

Applied