• เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Database
 • มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability

18-Nov-19

 

Applied
 • Bonus 4 times/year
 • BTS,MRT
 • Developer

15-Nov-19

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ Project Management
 • มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ อย่างน้อย 3 ปี

15-Nov-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

15-Nov-19

 

Applied
 • SAP/ERP
 • ABAPer
 • SAP Module MM,PP,FI

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Programmer
 • แข่งcoding ชิงเงินรางวัล
 • Bonus 4 Times

11-Nov-19

 

Applied