• หญิง/ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์การตลาด การขาย 2-3 ปี ด้านCall center
 • เข้าร่วมประชุมกับลูกค้าให้ทราบทิศทางธุรกิจ

20-Sep-19

 

Applied
 • Bonus 4 times per year
 • BTS,MRT,BRT
 • Career Opportunity

19-Sep-19

 

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ Project Management
 • มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานโครงการ อย่างน้อย 3 ปี

17-Sep-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้ SQL
 • มีทักษะการ Coding ,และเป็นคนช่างสังเกต

17-Sep-19

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • โบนัส,สวัสดิการ,วันลาพักร้อน,(ทำงานจันทร์ถึงศุกร์)
 • สนับสนุนการสอบด้าน Audit ฟรี!!! เช่น CISA เป็นต้น

17-Sep-19

THB20k - 30k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ในงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ และมีความมุ่งมั่น

16-Sep-19

 

Applied
 • Data Science
 • Bonus 4 Times per Year
 • BTS,MRT

12-Sep-19

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง การศึกษาปริญญาตรีทางด้าน IT ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้าน Database
 • มีประสบการณ์ในการ Setup High Availability

12-Sep-19

 

Applied