• สนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวยุคไอที
  • หากมีประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ีได้รับมอบหมาย

24-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.