• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
  • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
  • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?