• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์งานด้านบริการงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

19-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?