• วุฒิ ปวช. ปวส. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รายได้ต่อเดือน 13,000-15,000 บาท

12-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. ปวส. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • รายได้ต่อเดือน 12,000-15,000 บาท

12-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช ปวส
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ใช้คอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ
 • เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท

12-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช ปวส
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ใช้คอมพิวเตอร์แบบง่ายๆ
 • เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท

12-Jun-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช ปวส
 • เงินเดือน 15,000 บาท ต่อรองได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่มีความรับผิดชอบต่องาน

12-Jun-19

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?