• มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์การตลาดในธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาพิเศษ
  • มีทักษะในด้านการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้ดี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับ POS, ธุรกิจค้าปลีกจะพิจารณาเป็น
  • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?